HOME  >  FACULTY

Num Name Technical Title Email
1 Xiaojun Cai Lecturer xj_cai@sdu.edu.cn
2 Baoquan Chen Professor baoquan@sdu.edu.cn
3 Zhumin Chen Professor baoquan@sdu.edu.cn
4 成秀珍 Professor chengxz@sdu.edu.cn
5 Haodi Feng Professor fenghaodi@sdu.edu.cn
6 Jiong Guo Professor jguo@sdu.edu.cn
7 Zhiping Jia Professor jzp@sdu.edu.cn
8 Haitao Jiang Associate Professor htjiang@sdu.edu.cn
9 Yang Liu Professor yliu@sdu.edu.cn
10 Lu Lin Associate Professor llu@sdu.edu.cn
11 Zhixin Lv Professor lzx@sdu.edu.cn
12 Junfeng Luan Associate Professor jfluan@sdu.edu.cn
13 Ma Jun Professor majun@sdu.edu.cn
14 聂礼强 Professor nliq@sdu.edu.cn
15 Zhaohui Peng Associate Professor pzh@sdu.edu.cn
16 Changhe Tu Professor chtu@sdu.edu.cn
17 Xiaolin Wang Professor xlwang@sdu.edu.cn
18 Yafang Wang Associate Professor yafang.wang@sdu.edu.cn
19 Yang Jing Associate Professor yangjing816@sdu.edu.cn
20 Xingqiang Yan... Professor yxq@sdu.edu.cn
21 Yijun Yang Associate Professor yangyijuny@gmail.com
22 Xiaohui Yu Professor xyu@sdu.edu.cn
23 Huazhong Zhan... Professor huazz@sdu.edu.cn
24 ZHANG Ruihua Associate Professor ruihua_zhang@sdu.edu.cn
25 ZhaoHeji Associate Professor hejizh@sdu.edu.cn
26 Zhong Fan Lecturer zhongfan@sdu.edu.cn
27 Daming Zhu Professor dmzhu@sdu.edu.cn